fbpx
20 Nov
C I N T A I D I R I
Category: Blog, Life Oracle
By Fiona Wang Taukah Anda apa penghambat terbesar yang menghalangi seseorang untuk mampu mengasihi dirinya (self love)? Ya, betul, suka mengkritik diri sendiri (self-criticism) dan...